Bibliográfia

1. GORDOSNÉ SZABÓ ANNA:  Bibliográfia Gordosné dr. Szabó Anna 75. születésnapjára Budapest, 2003.  42.p
Megjelent az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar gondozásában

A szerző kiegészítése a kész munkában kézírással az 1996-évhez a 199 és 200.  felsorolási pont közé:

A magyar gyógypedagógus-képzés történetéről  In:  Pedagógusképzés 1996. 1-2.

 

2. Mivel Gordosné Szabó Anna bibliográfiai munkája befejezetlen maradt, ezért az itt megjelenő bibliográfiát az Emlékkötetből vettük át a szerkesztők engedélyével

gordosne_bibliografia (1)