Szakmai életrajz

1. Gyógypedagógus, a neveléstudomány kandidátusa,  tanszékvezető főiskolai tanár

1. Személyi és családi adatai: született – Debrecen, 1928. 07. 07; szülők – Szabó Károly tanár, Szilágyi Erzsébet tanítónő ; testvérek – Emma tanítónő, Edit – könyvtáros;  férjei:  dr. Paksy István ügyvéd, majd dr. Gordos István egyetemi tanár

Tanulmányok:  elemi iskola – Boda-szőlőskert, közép (polgári és gimnázium) – Hajdúböszörmény,  Állami Tanítóképző – Nagyvárad,  majd Dóczi Tanítónőképző – Debrecen (1947); felsőfokú: Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola – Budapest (1950); MTA aspirantúra (1961)

IV. Diplomák:
1. Népiskolai tanítói oklevél (Debreceni Református Egyház Dóczi Tanítóképző-Intézete, Debrecen, 1947);
2. Gyógypedagógiai tanári oklevél (Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola, Budapest, 1950);
3. A neveléstudomány kandidátusa oklevél ( MTA Tudományos Minősítő Bizottság, 1961)
V. Szakmai pálya:
1. Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola és Oktatási Minisztérium, oktatásszervező (1950-1953); MTA ösztöndíjas aspiráns (1953-1956); Gyógypedagógiai Főiskola főiskolai adjunktus (1956-1962), főiskolai docens (1962-1970); főiskolai tanár (1970-1972); tanszékvezető (Általános Gyógypedagógiai Tanszék 1963-1992); igazgató helyettes (1956-1968); főigazgató (1980-1988), nyugdíjas (1992-2012)
2. Oktatott és művelt tantárgyak: gyógypedagógia-történet, általános gyógypedagógia, a gyógypedagógia szervezettana, bevezetés a gyógypedagógiába, andragógia
3. Kutatási terület: gyógypedagógia-történet, gyógypedagógus-képzés története, általános gyógypedagógia, összehasonlító gyógypedagógia, felsőoktatás-pedagógia
4. Szakmai közéleti és tudományos tevékenység: alapító és elnökségi tagja a Magyar Gyógypedagógusok Egyesületének (1972-2012); Gyógypedagógiai Szemle főszerkesztője (1973-); az International Journal of Special Education Szerkesztő Bizottságának (1985-); tagja az MTA Pedagógiai Bizottságának (1992-2002) és elnöke a Gyógypedagógiai Albizottságnak (1995-2002), ugyanennek vezetőségi tagja (2002-2012); tagja a Magyar Biológiai Társaságnak (1993-2012)
5. Publikációi: több mint 300 megjelent és 26 kiadatlan (előadások, munkaanyagok) közlemény: tanulmányok és egyéb írások hazai és külföldi folyóiratokban, szócikkek lexikonokban, tanulmányok gyűjteményes munkákban, szerkesztett és önálló könyvek
6. Kitüntetései külön rovatban