Neked írjuk

Csocsán Emmy: Drága Anikó, tudom, nem vagyok egyedül, akinek hiányoznak a Veled folytatott beszélgetések. Annyi mindent akartunk még elmondani neked. Beszélni régi eseményekről, emberekről, szakmai sikerekről, kudarcokról, személyes örömökről a világ kisebb és nagyobb gondjairól. Most folytatjuk majd így…

Neked írták 2013. január 9-én :

Benczúr Jutka: Tanítványod voltam, majd kollégád lettem. A kezdetektől támogattál, segítettél szakmailag, barátilag egyaránt. Példakép voltál, szemléletet és hozzáállást adtál nemcsak nekünk, hanem sok gyógypedagógusnak, főiskolai hallgatónak, oktatónak. Mindíg készen álltál a szomatopedagógia és a Szomatopedagógiai Tanszék segítésére.

Hittel, szeretettel foglalkoztál velünk az utolsó napokig! Köszönjük!

Földiné Angyalossy Zsuzsánna: Drága Anikó! Hiányzol! Hirtelen csak szavak jutnak az eszembe, melyek a Te személyedet juttatják eszembe: gyp. töri „vizsgánk” hallgatóként, főigazgatóm,  GYOSZE „összejövetelek”, MAGYE-k, Anna-napok, különféle rendezvények, sok, sok közös emlék, ami már „csak” emlék. A kis matricás kommentárjaid – amilyeneket hoztam volna most Neked én is,  ha tudom, hogy íródik ez a „könyv”.  Köszönöm, hogy ismertelek, hogy együtt tölthettünk sok-sok szép napot!  Emlékedet családom minden tagjával együtt őrizzük.

Dén Kati: Drága Anikó! Te voltál a „Horváth lányok” példaképe, mert nemcsak a tudományos életben, hanem a hétköznapokban is százszázalékra törekedtél. Tele voltál szigorú igényességgel és szeretettel az emberek iránt, ugyanakkor önzetlenül és fáradhatatlanul segítetted őket. Emlékszem, hogy több idős gyógypedagógust támogattál az otthonokban. Köszönöm, hogy az iskolai gyógypedagógiai munkát is folyamatosan figyelemmel kísérted, gondjainkat közvetítetted a szakmai vezetés felé. Egyetemi képzésben is résztvett kollégáim mondják, hogy tőled tanulták a gyógypedagógiai tudományok elméletét és ez alapozta meg szakmai munkájuk iránti szemléletüket.

Drága Anikó, nagyon fogsz hiányozni életünkből és gyógypedagógiai munkánkból egyaránt. Szeretettel és tisztelettel őrizzük emlékedet!

Pálhegyi Ferenc: „ Utókor? Nyomunkat elfedi a futó por” (Kosztolányi)  Anikó azon fáradozott, hogy letörölje a „futó port” szakmai elődeink életművéről.

 

Anna Boresova: Gordos Anikó 80. születésnapjára

Drága Anikó a születés napodhoz minden jót!

Amikor a szülinapodhoz csak a legjobbakat kivánom

 felmerülnek az emlékek és a hála ….

 ….hála a sok örömteli pillanatért

 a közös nevetésünk titkáért

 a felém nyújtot  karodért

 a biztatásért és támogatásodért.

 K ö s z ö n e t  a  s o k  k ö z ö s  e m l é k é r t 

 K ö s z ö n e t  a z é r t , h  o g y  v a g y !

 Szerető Ankád