FELHÍVÁS

Tisztelt Kollégák! Barátok! Volt Tanítványok és mindazok, akik Gordosné dr. Szabó Annát szerették és tisztelték!

Még most is hihetetlen, hogy Gordos Anikó, Anikó néni már 2012. november 18-a óta nincs közöttünk. A temetése utáni búcsúzáson megfogadtuk, hogy tanításait, emlékét őt megillető módon megőrizzük. Az azóta eltelt évek alatt a következőkről tudjuk tájékoztatni tisztelőit:

  • A MAGYE Elnöksége megjelentette a GYOSZE 2013. évi különszámát: EMLÉKKÖTET Gordosné dr. Szabó Anna tiszteletére (1928-2012).
  • A Pedagógusok Arcképcsarnoka 12. kötetében (Karácsony Sándor Pedagógiai Egyesület 2013) megjelent életrajza.
  • Az ELTE/Bárczi Kara megalapította a Gordosné Szabó Anna díjat, amellyel minden évben a kari évnyitó keretein belül azokat a kollégákat tüntetik ki, akik a gyógypedagógia gyakorlatában dolgoznak és az elméleti képzés színvonalának emelésében élen járnak.
  • Az ELTE/Bárczi Kar Gordosné Szabó Anna dolgozó szobáját a nevét viselő Kutató Szobává alakította át, ahol Anikó tárgyi emlékei is megtalálhatóak.
  • A Gyógypedagógia Fejlesztéséért Alapítvány közreműködésével, a Tisztelői-kör egyéni adakozásából, az ELTE/ Bárczi Kara emléktáblát helyezett ki a Bethlen téri épület aulájában (2017.október.20.-án) és a volt főiskolai gyakorló óvoda és iskola Damjanich u-i falára 2018. január 9-én. Az Emlékbizottság minden évben gondoskodik az emléktábla megkoszorúzásáról.
  • Ricsey Edit gondozásában elindult honlap gordosneszaboanna.hu megjelenteti és közreadja Gordosné Szabó Annával kapcsolatos híreket, eseményeket, emlékeket; írásokat és fényképeket.

Ezúton kérjük valamennyi kollégánkat, Gordos Anikó tanítványait, tisztelőit, hogy amennyiben személyes emlékekkel, a Tanárnővel kapcsolatos vagy általa írt, de megőrzött levelekkel, dokumentumokkal, fényképekkel rendelkeznek, küldjék meg az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Kari Könyvtár és Gyógypedagógia-történeti Gyűjtemény munkatársainak.

Elérhetőség ELTE BGGYK Kari Könyvtár és Gyógypedagógia-történeti Gyűjtemény
1097 Budapest, Ecseri út 3.
Tel.: +36-1-358-5538

gyujtemeny@barczi.elte.hu

konyvtar@barczi.elte.hu

Kérjük, segítsenek egy olyan gyűjtemény létrehozásában, amely Gordos Anikót, szeretett tanárunkat, mint magánembert is bemutatja majd.

 

Budapest 2020. március 14.

Gordosné dr. Szabó Anna Tisztelői Kör nevében: Csocsán Emmy, Rosta Kati és Nádas Pál