A Gordosné Szabó Anna Kutatószobát Zászkaliczky Péter dékán nyitotta meg

2015 Megnyitó

A Gy Sz2016 fotója